© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Mishandeling en uitbuiting kinderen in Griekse kampen

21 april 2017


vluchtelingenkamp griekenland.png

Begin 2017 waren er 21.300 migrantenkinderen in Griekenland, wachtend op de beoordeling van hun asielaanvraag. Zij verblijven grotendeels in kampen die door het Griekse Centrum voor Ziektebestrijding en de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) als onveilig zijn aangemerkt. Sindsdien zijn de faciliteiten van sommige kampen enigszins verbeterd, de omstandigheden zijn echter nog steeds erbarmelijk. Harvard University concludeert in een op 17 april verschenen rapport dat er in de kampen regelmatig sprake is van geweld waar kinderen mee te maken krijgen. Defence for Children maakt zich al lange tijd ernstige zorgen over de erbarmelijke situatie waarin alleenstaande kinderen en kinderen in gezinnen in Griekenland leven.

Martin Vegter, jurist bij Defence for Children: "Als gevolg van de EU-deal met Turkije zijn grote aantallen vluchtelingenkinderen gestrand in Griekenland waar zij moeten overleven onder onmenselijke omstandigheden. Inmiddels hebben een aantal gezinnen hierover een klacht ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Defence for Children vraagt in één van die zaken toestemming aan het Europees Hof om als derde partij een standpunt in te nemen over de schendingen van de kinderrechten in Griekenland met het doel dat het Hof zich over de situatie van die kinderen uitspreekt."


Volgens het rapport van Harvard University zijn er regelmatig geweldsincidenten in de kampen, doordat migranten van verschillende nationaliteiten, culturen en religies gedwongen bij elkaar verblijven in een onzekere situatie. Kinderen zijn niet alleen ooggetuige van dit geweld, maar worden soms ook slachtoffer van deze geweldsincidenten of nemen er zelf aan deel, doordat ze het gedrag van volwassenen nadoen. Dit heeft ernstige psychologische gevolgen voor kinderen. Naast fysiek geweld, komt ook seksueel geweld voor. De daders maken misbruik van het feit dat er niet genoeg toezicht wordt gehouden op kinderen. Vaak gaat het hierbij om alleenstaande minderjarige vluchtelingen. De kinderen die slachtoffer zijn van seksueel geweld geven dit bijna nooit aan, omdat ze bang zijn dat de daders wraak nemen. De onderzoekers gaan ervan uit dat het aantal gevallen van seksueel misbruik aanzienlijk hoger ligt dan het aantal gevallen dat bekend is.

Kinderen verlenen uit nood ook seksuele diensten, plegen diefstal of dealen in drugs. Dit doen zij om geld bij elkaar te krijgen om de mensensmokkelaars te betalen die hen kunnen helpen uit Griekenland weg te komen. Vooral het aanbieden van seksuele diensten door kinderen in ruil voor geld komt volgens de onderzoekers steeds vaker voor. De grootste groep kinderen die dit doen zijn Afghaanse jongens, maar het komt ook veel voor onder Syrische, Iraakse en Iranese jongens. Het rapport concludeert dat hoewel Griekenland probeert om kwetsbare kinderen onder te brengen op veiligere plekken, bijvoorbeeld speciale kampen voor kinderen, er weinig kinderen toegang hebben tot een beter verblijf. De schrijvers van het rapport raden de Griekse overheid aan het aantal veilige verblijven voor kinderen uit te breiden, de kinderbeschermingsdiensten in Griekenland te verbeteren en meer data over migrantenkinderen in Griekenland te verzamelen.


Defence for Children onderschrijft de aanbevelingen uit het rapport en vindt dat ook Nederland zijn verantwoordelijkheid moet nemen door de afspraken over herverdeling van vluchtelingen in Griekenland na te komen.

Klik hier voor het rapport van Harvard University: Emergency within an Emergency: The Growing Epedemic of Sexual Exploitation and Abuse of Migrant Children in Greece, d.d. 17 april 2017.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg