© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


‘Stel belang van het kind voorop bij Europese regels’

15 september 2016


Uitspraak rechter.jpg

Het beleid over verblijfsrecht van een buitenlandse ouder die voor een Nederlandse kind zorgt moet op de schop, is de conclusie van Advocaat Generaal (AG) Szpunar van het Hof van Justitie van de Europese Unie. De AG heeft op 8 september advies uitgebracht aan het Hof van Justitie over hoe het belang van het kind in het Europese recht zou moeten worden uitgelegd in de zaken Chavez-Vilchez e.a. Volgens Defence for Children laat de conclusie van de AG goed zien hoe het Nederlandse beleid en rechtspraak op dit onderwerp tekort schieten en niet in lijn zijn met het VN-Kinderrechtenverdrag.


Het advies van de Advocaat Generaal (AG) is gedaan naar aanleiding van vragen die gesteld zijn door de Centrale Raad van Beroep over het recht op bijstand, waarvoor het noodzakelijk is dat de verzorgende ouder legaal in Nederland verblijft. De Centrale Raad heeft het Hof van Justitie, de hoogste rechter in Europa, voorgelegd of het criterium voor verblijf van ouders van buiten de EU niet te streng wordt toegepast door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De conclusie van de AG maakt duidelijk dat de rechten van kinderen een essentiŽle rol dienen te spelen binnen de Europese Unie.


Sander Schuitemaker, juridisch adviseur bij Defence for Children: "Op onze Kinderrechtenhelpdesk zien we bijna dagelijks voorbeelden van hoe het Nederlandse beleid en rechtspraak tekort schieten op het gebied van de rechten van kinderen. Nederlandse kinderen dreigen gescheiden te worden van de ouder die hen verzorgd en niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Het Europese recht en het VN-Kinderrechtenverdrag eisen dat het belang van kinderen voorop moet worden gesteld. De AG staat in zijn conclusie terecht uitgebreid stil bij het beginsel dat het belang van het kind een eerste overweging moet zijn."

De zaak Zambrano
Op 8 maart 2011 heeft het Hof van Justitie in de zaak van de familie Zambrano bepaald dat een essentieel onderdeel van het Europese burgerschap zou moeten zijn dat je als kind in je eigen land moet kunnen wonen. Door buitenlandse ouders niet toe te laten en buiten te sluiten van de arbeidsmarkt worden kinderen feitelijk gedwongen om het land te verlaten en kunnen zij daarmee de meest essentiŽle rechten die het Europees staatsburgerschap met zich meebrengt niet effectueren. De zaak Chavez Vilchez gaat over de vraag hoe deze rechtspraak moet worden toegepast.

In uitzonderlijke gevallen mag ouder in Nederland verblijven
Door de Nederlandse overheid en de hoogste bestuursrechter wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen besloten dat een gescheiden ouder die niet de Nederlandse nationaliteit heeft en die alleen zorg draagt voor een Nederlands kind mag verblijven in Nederland. De buitenlandse ouder moet dan zelf bewijzen dat de andere (Nederlandse) ouder volledig ongeschikt, of niet beschikbaar is. Het Nederlandse kind wordt wanneer de buitenlandse ouder die niet in Nederland mag blijven de enige is die voor het kind kan zorgen gedwongen de ouder te volgen naar zijn land van herkomst. Omdat dit in strijd met het Europese recht is, wordt er in zo'n zaak besloten dat die ouder in Nederland mag verblijven.


De AG concludeert dat de buitenlandse ouder die zorgt voor een Nederlands kind niet een verblijfsrecht kan worden ontzegd in de lidstaat waar het kind woont. Het kind zou daardoor het effectief genot van zijn belangrijkste rechten als Unieburger verliezen. De autoriteiten moeten, anders dan nu gebruikelijk is, zelf vaststellen of er een ouder is die de zorg feitelijk op zich kan nemen. De bewijslast dat deze zorg kan worden geboden, wordt dus omgekeerd en komt niet langer bij de migrant maar bij de overheid te liggen als het aan de AG ligt.

Advocaat Generaal (AG) Szpunar: "Het beginsel dat het belang van het kind dient voorop te staan is een van de beginselen die eigen zijn aan de rechtsorde van de Unie. (...) In dat kader heeft het Hof het beginsel dat het belang van het kind voorop moet worden gesteld, beschouwd als het prisma waardoor de bepalingen van het Unierecht moeten worden bezien."

De conclusie van de AG is een voorlopig oordeel, de definitieve uitspraak van het Hof van Justitie is waarschijnlijk in 2017 te verwachten.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg