© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Bijeenkomst Hoge Commissaris voor de Mensenrechten

9 september 2016


index.jpg

Op 6 september nam Defence for Children deel aan een bijeenkomst met de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, de heer Zeid Ra'ad Al Hussein. Defence for Children vroeg aandacht voor de schending van de rechten van migrantenkinderen op vijf thema's ondersteund door voorbeelden van zaken die via de Kinderrechtenhelpdesk zijn ondersteund.

1.    Onvoldoende aandacht voor kind specifieke asielgronden
Zoals het VN-Kinderrechtencomité in het laatste rapport over Nederland schreef wordt er onvoldoende aandacht besteed aan de belangen van kinderen in asielprocedures. Zo krijgen zwaar gehandicapte kinderen vaak geen asielstatus. En krijgen meisjes uit Guinee geen asielbescherming, ook al wordt 97% van de meisjes in Guinee besneden. Defence for Children vindt het heel gevaarlijk dat de overheid zegt dat de moeder het meisje wel kan beschermen. Ook vraagt de overheid van kinderen die hier al heel lang wonen en een Westerse levensstijl hebben om zich aan te passen in het land van herkomst om mensenrechtenschendingen te voorkomen.  Martine Goeman, jurist bij Defence for Children "De rechten van het kind zouden opgenomen moeten worden in migratiewetgeving en het zou een onafhankelijke basis moeten zijn om een verblijfsvergunning te verstrekken aan kinderen die bescherming nodig hebben."

2.    Gezinshereniging duurt te lang en er zijn te grote barrières
Het kan nu meer dan twee jaar duren voordat een vluchteling herenigd wordt met zijn of haar gezin. Deze periode zou veel korter moeten zijn. Vluchtelingen uit Eritrea lopen tegen onmogelijke administratieve barrières op. Zij moeten hun familieband aantonen met documenten. Deze zijn in dat land vaak niet te verkrijgen en het kan gevaarlijk zijn om in contact te treden met de autoriteiten. De Nederlandse autoriteiten zouden naar ander bewijs van de familiebanden moeten kijken of DNA onderzoek moeten aanbieden. Lees meer: Zorgen om gezinshereniging van vluchtelingenkinderen

3.    Geen Kind in de Cel
Samen met de Coalitie Geen Kind in de Cel, maakt Defence for Children zich sterk voor het beëindigen van de detentie van migrantenkinderen voor uitzetting naar het land van herkomst. De huidige detentielocatie wordt omschreven als 'kindvriendelijk'. De kinderen ervaren dit anders. De locatie in Zeist is geen alternatief voor detentie van kinderen. Daar zou wel in geïnvesteerd moeten worden door Nederland.

4.    Stop verhuizingen van kinderen en verbeter de opvang
Nederlandse kinderen verhuizen gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. Kinderen in asielzoekerscentra verhuizen gemiddeld 1 keer per jaar. Dat is desastreus voor hun ontwikkeling. De schoolprestaties lijden eronder, de gezondheidszorg wordt doorbroken en kinderen stoppen met het maken van vriendjes. Zoals bepleit door de Werkgroep Kind in azc moeten kinderen vanaf het begin in 1 kleinschalige locatie worden opgevangen totdat zij een verblijfsvergunning krijgen of terugkeren naar hun land van herkomst.

5.    Monitoren van terugkeer nodig 
Wanneer kinderen worden uitgezet, weten we vaak niet meer hoe het met hen gaat. De Nederlandse Staat zou een onafhankelijke organisatie moeten laten monitoren hoe het met kinderen gaat na terugkeer. Dit zou input geven om verbeteringen door te voeren in het vertrekproces en om mensen beter voor te bereiden op terugkeer.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg