© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Belang van het kind in migratieprocedures

13 mei 2016


Campagne Header.jpg

De PvdA en GroenLinks willen dat er bij het al dan niet verstrekken van een verblijfsvergunning meer rekening wordt gehouden met de belangen van kinderen. Het gaat dan om kinderen waarvan het welzijn, deontwikkeling of de gezondheid in het geding komt als ze terug moeten naar het land van herkomst. Daarom komen de partijen binnenkort met een initiatiefwet. Het wetsvoorstel zorgt er volgens de PvdA en GroenLinks voor dat het Nederlandse beleid in lijn komt met Europese jurisprudentie en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Door artikel 3 van het IVRK (Bij alle maatregelen die kinderen betreffen dient het belang van het kind voorop te staan) te verankeren in de vreemdelingenwet, krijgen de IND en de rechter bij zowel reguliere als asielaanvragen de mogelijkheid om het belang van het kind zwaarder mee te laten wegen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die -wanneer ze worden teruggestuurd- in hun ontwikkeling beschadigd raken, psychologische problemen krijgen of om kinderen met een bepaalde ziekte of handicap die in het land van herkomst geen toegang hebben tot de zorg die ze nodig hebben. In dagblad Trouw staat op 11 mei 2016 dat een meerderheid in de Tweede Kamer positief tegenover het wetsvoorstel staat.


Martine Goeman van Defence for Children: "Het wordt hoog tijd dat de belangen van kinderen worden verankerd in de migratiewetgeving. Er zou in deze wet wel opgenomen moeten worden dat vijf jaar na de verblijfsaanvraag een vergunning verstrekt moet worden om te voorkomen dat kinderen soms na meer dan tien jaar alsnog uitgezet dreigen te worden naar een land dat zij niet meer kennen. We roepen iedereen op om de petitie te tekenen zodat de vijfjaartermijn als kinderrechtelijke stok achter de deur wordt opgenomen in het wetsvoorstel. Het moet nu in 1 keer goed worden geregeld".


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg