© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Training Actualiteiten Gezinsmigratie

15 oktober 2015


inschrijven.jpg

Defence for Children verzorgt op 3 december in samenwerking met OSR Juridische Opleidingen de Training Actualiteiten Gezinsmigratie. De training richt zich op juristen en gaat over het recht op gezinsleven binnen het vreemdelingenrecht, in het kader van Europese en nationale ontwikkelingen.

Het onderwerp gezinsmigratie wordt tegenwoordig voor een belangrijk deel bepaald door het Europees migratierecht. Daarom komt dit in deze training prominent aan de orde. In de training zullen zowel de ontwikkelingen en actuele jurisprudentie met betrekking tot de verschillende Europese Richtlijnen worden behandeld, alsmede de (beleids)ontwikkelingen en jurisprudentie over artikel 8 EVRM. Naast reguliere gezinsmigratie wordt er in de cursus ook specifiek ingegaan op de positie van en actuele problematiek rondom nareizende gezinsleden van tot Nederland toegelaten asielstatushouders.


Een thema dat de laatste tijd sterk in ontwikkeling is, is het 'belang van het kind' bij gezinsleven, en de verblijfsrechten die het kind en de familieleden daaraan kunnen ontlenen. Zowel in de jurisprudentie van het EHRM als in het Unierecht speelt dit een grote rol. In de cursus zal worden ingegaan op de wijze waarop het 'belang van het kind' zou moeten worden vastgesteld en welke gewicht aan dit belang toekomt in een verdere belangenafweging.


De training wordt gegeven door:

  • Dhr. mr. J. Werner, juridisch adviseur Kinderrechten & Migratie bij Defence for Children, specialist in 'family life'.
  • Mw. mr. drs. C.J. Ullersma, advocaat migratierecht bij Van der Woude De Graaf Advocaten in Amsterdam, gespecialiseerd in gezinsmigratie.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie en aanmelden voor de Training Actualiteiten Gezinsmigratie d.d. 3 december 2015.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg