© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Bescherming scholen tegen militair gebruik

24 maart 2015


Nieuwsbericht maart 2015.png

Op 12 maart 2015 verwelkomde Nederland de 'Richtlijnen voor de bescherming van scholen en universiteiten tegen militair gebruik tijdens gewapend conflict' tijdens een bijeenkomst van de VN-Mensenrechtenraad in Genève. De Richtlijnen sporen partijen in oorlog aan om scholen niet voor militaire doeleinden te gebruiken.

De Nederlandse vertegenwoordiger sprak tijdens de bijeenkomst:
'De wereld heeft de verantwoordelijkheid om kinderen in conflict, een uiterst kwetsbare groep, te beschermen tegen wreedheden.'


In de meeste landen die in het afgelopen decennium het toneel zijn (geweest) van gewapende conflicten, hebben strijdkrachten en gewapende groepen, scholen en universiteiten gebruikt voor militaire doeleinden. Zo werden in Mali in totaal 200 scholen geplunderd, beschadigd, gebombardeerd en gebruikt voor militaire doeleinden tijdens het gewapend conflict in 2012 en 2013.

Achtentwintig miljoen kinderen in door conflict getroffen gebieden kunnen nu niet naar school. Zo worden klaslokalen, binnenplaatsen en schoolgebouwen omgebouwd tot basiskampementen en kazernes, of gebruikt als oefenterrein, sluipschutterstelling, detentiecentra en wapenopslag. Deze praktijk brengt scholieren, studenten en docenten in gevaar.


Het Kinderrechtencollectief pleitte in haar NGO rapportage over het Facultatief Protocol inzake kinderen in gewapende conflicten, voor de ondertekening van de Richtlijnen door Nederland. Deze rapportage werd in augustus 2014 ingediend bij het VN-Kinderrechtencomité.


In december 2014 stuurde War Child Holland, Save the Children Nederland, Amnesty Nederland, Human Rights Watch, Terre des Hommes Nederland, Unicef Nederland en Defence for Children, een brief aan het ministerie van Buitenlandse zaken en het ministerie van Defensie, met het verzoek om deze Richtlijnen te steunen.

De Richtlijnen werden in december 2014 afgerond. Staten worden nu geconsulteerd voor het ontwikkelen van een 'Safe Schools Declaration' welke afgerond zal worden tijdens de Oslo conferentie op 1 juni 2015. Staten worden gevraagd de 'Safe Schools Declaration' te ondertekenen en zich te verbinden aan de implementatie van de Richtlijnen.


Defence for Children is verheugd met de steun van de Nederlandse vertegenwoordiging van de Mensenrechtenraad in Genève voor de Richtlijnen voor Bescherming van Scholen en Universiteiten tegen Militair Gebruik tijdens Gewapend Conflict. Deze Richtlijnen dragen bij aan veilige scholen in conflictgebieden en daarmee wordt de kans kleiner dat scholen gezien worden als legitiem militair doelwit. 

(foto: Carolien Sikkenk)


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg