© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Schadevergoeding voor kinderen die in uitzetlocatie verbleven

8 oktober 2014


Uitspraak rechter.jpg

De Nederlandse Staat moet een schadevergoeding van 10.000 euro betalen aan twee Nederlandse kinderen die samen met hun moeder ruim twintig maanden in een Gezins Opvang Locatie verbleven. In zo'n locatie wonen gezinnen die terug moeten keren naar hun land van herkomst. Hun vrijheid wordt er beperkt. Dit is geen plek voor kinderen met de Nederlandse nationaliteit.  Het verblijf op de gezinslocatie is daarnaast schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen, zo bepaalde de rechtbank op 2 oktober 2014 in Den Haag.


Achtergrond

De moeder van de Nederlandse kinderen komt uit Guinee en werd in oktober 2011 samen met haar oudste kind in de gezinslocatie in Katwijk geplaatst. Zij was toen in verwachting van haar tweede kind, dat in november 2011 werd geboren. In een gezinslocatie wordt de vrijheid van de bewoners beperkt. Zo mogen zij de gemeente niet verlaten en hebben zij een dagelijkse meldplicht. De kinderen, die beiden in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit, hebben ruim twintig maanden op de locatie verbleven en eisen voor deze periode een schadevergoeding van de Staat. Zij stellen dat de gezinslocatie niet bedoeld is voor Nederlandse kinderen en dat de vrijheidsbeperking in strijd is met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). In dit artikel is het recht op gezinsleven en privťleven verwoord. De kinderen stellen dat de Nederlandse Staat hen op een onrechtmatige wijze in hun vrijheid heeft beperkt.


Vrijheidsbeperking versus recht op ontwikkeling

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie erkent dat de vrijheidsbeperkende maatregel ten onrechte aan de Nederlandse kinderen werd opgelegd, maar stelt dat de Staat geen schadevergoeding hoeft te betalen. De kinderen werden gedurende hun verblijf in de gezinslocatie volgens hem namelijk niet beperkt in hun ontwikkeling. De rechtbank overweegt dat de kinderen weliswaar geen materiŽle schade hebben geleden, maar dat er wel degelijk sprake is van immateriŽle schade. De kinderen moesten binnen de gemeente Katwijk blijven en werden door de dagelijkse meldplicht van hun moeder feitelijk 'gevangen' gehouden in de gezinslocatie. Daarbij stelt de rechtbank dat de ontwikkeling van de kinderen is geschaad, aangezien er op de locatie een gebrek is aan privacy en nachtrust. Hierdoor hadden de kinderen last van nachtmerries en sliepen zij slecht.

Schadevergoeding voor immateriŽle schade

De rechtbank is van oordeel dat de Staat de immateriŽle schade die de kinderen door het verblijf in de gezinslocatie hebben geleden, moet vergoeden en verklaart het beroep gegrond. De hoogte van de schadevergoeding bedraagt 5.000 euro per kind.

Defence for Children is verheugd over deze uitspraak omdat hierin wordt erkend dat het verblijf in een gezinslocatie schadelijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Wanneer dit ten aanzien van Nederlandse kinderen wordt gesteld, dan geldt dit ook voor de ontwikkeling van asielkinderen. Binnen de Werkgroep Kind in azc pleit Defence for Children voor sluiting van de gezinslocaties.


Meer informatie

Download hier de uitspraak van rechtbank Den Haag, d.d. 2 oktober 2014.

Ga voor meer informatie over de Werkgroep Kind in azc naar de website.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg