© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Bezwaren tegen wetsvoorstel vreemdelingenbewaring

21 februari 2014


Zestienhoven Vreemdelingenbewaring.jpg

Op 21 februari 2014 heeft de Coalitie Geen Kind in de Cel een reactie gegeven op het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring. De hoofdaanbeveling van de Coalitie Geen Kind in de Cel is om een verbod op detentie van kinderen op te nemen in de Wet. Kinderen horen niet in de cel en er zijn alternatieven.

De Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring die staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie ter consultatie heeft gepresenteerd, biedt een uitgelezen kans om in navolging van andere landen met trots te kunnen zeggen 'wij detineren geen vreemdelingenkinderen meer.' Het is dan ook met enige aarzeling dat de Coalitie Geen Kind in de Cel in detail reageert op verschillende artikelen in het wetsvoorstel. Het zou niet nodig hoeven zijn om speciaal te letten op de positie van kinderen in vreemdelingendetentie omdat ze daar niet horen te zitten. Toch heeft de Coalitie per artikel in het Wetsvoorstel bekeken of er speciale aanpassingen voor kinderen nodig zijn.


Einde in zicht?

Dat kinderen die nog niet of niet meer in Nederland mogen zijn, in de cel belanden, is velen een doorn in het oog. Een Kamermeerderheid wil een einde aan deze praktijk die ook op gespannen voet staat met het VN-Kinderrechtenverdrag. Daarin staat dat detentie alleen mag als er geen alternatieven beschikbaar zijn. Deze zijn er wel. Verschil van mening is er nog over het tempo waarmee er een einde gemaakt kan worden aan het plaatsen van kinderen in vreemdelingendetentie. Een motie van GroenLinks, de ChristenUnie en de SP die tot meer haast opriep, kreeg op 20 februari 2014 helaas geen meerderheid.


Steun van hoogste mensenrechtencollege

Het College voor de Rechten van de Mens schrijft in een advies aan staatssecretaris Teeven dat het VN-kinderrechtenverdrag en andere internationale rechtsbronnen nopen tot ander beleid. Het College concludeert: “Tot slot verwelkomt het College het streven om detentie van kinderen zoveel mogelijk te vermijden. Echter, in het licht van de internationale verplichtingen, ligt het meer voor de hand als uitgangspunt te hanteren dat kinderen niet in detentie worden geplaatst. Het is ten slotte moeilijk voor te stellen dat bij de afweging van belangen een lichter middel of alternatief niet toepasbaar zou zijn.”


Meer informatie

Lees hier de reactie van de Coalitie Geen Kind in de Cel op het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring.

Lees hier een gezamenlijke reactie van elf mensenrechten- en vluchtelingenorganisaties met algemene kritiek op het wetsvoorstel.

Download hier de uitgave "Papa, hebben we iets ergs gedaan?". Kinderen en ouders in vreemdelingendetentie.

Lees hier de blog 'Kind in de cel moet wachten' van collega Carla van Os.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg