© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Alternatieven voor de vreemdelingendetentie van minderjarigen

1 oktober 2013


Zestienhoven Vreemdelingenbewaring.jpg

De Coalitie Geen Kind in de Cel, waar Defence for Children deel van uitmaakt, heeft op 30 september 2013 de notitie 'Ik zou verbieden de deur op slot te doen', Kinderen in de vreemdelingendetentie. Stand van zaken en aanbevelingen gestuurd aan de Tweede Kamer. In de notitie analyseert de Coalitie het huidige beleid rondom minderjarigen in grensdetentie en vreemdelingenbewaring. Daarnaast worden in de notitie alternatieven geboden voor de huidige praktijk.

De belangrijkste aanbevelingen van de Coalitie Geen Kind in de Cel zijn:

•    Plaats geen kinderen meer in grensdetentie (artikel 6 VW) of vreemdelingenbewaring (artikel 59 VW) en creλer een wettelijk verbod op vreemdelingendetentie van kinderen.

•    Verzeker in de asielprocedure dat er altijd aparte voorzieningen voor kinderen aanwezig zijn zodat ouders hun asielrelaas kunnen vertellen buiten de aanwezigheid van hun kinderen.

•    Motivering kenbaar waarom niet kan worden volstaan met een andere maar minder ingrijpende maatregel. Pas het ultimum-remediumbeginsel in de praktijk toe.

•    Schrap de uitzonderingen waarmee alleenstaande minderjarige vreemdelingen nog maanden kunnen worden gedetineerd.

•    Verzeker dat kinderen niet van hun bed worden gelicht door de politie en in politiebusjes worden vervoerd.

•    Maak gebruik van alternatieven voor detentie:
o    In plaats van grensdetentie op Schiphol, een gewone (open) asielprocedure.
o    In plaats van vreemdelingenbewaring, individuele trajectbegeleiding in reguliere asielzoekerscentra.

De Coalitie Geen Kind in de Cel – een samenwerkingsverband van Amnesty International, Defence for Children, Stichting INLIA, Kerk in Actie, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting LOS, UNICEF Nederland en Vluchtelingenwerk Nederland – hoopt dat de Tweede Kamer zich met deze notitie gesterkt voelt om ervoor te zorgen dat kinderen niet langer op grond van hun verblijfsstatus opgesloten worden.

Download hier de brief aan de Tweede Kamer van de Coalitie Geen Kind in de Cel d.d. 30 september 2013.

Download hier de notitie 'Ik zou verbieden de deur op slot te doen', Kinderen in de vreemdelingendetentie. Stand van zaken en aanbevelingen d.d. 30 september 2013.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg