© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Ieder kind in vreemdelingendetentie is er één te veel

14 september 2013


Zestienhoven Vreemdelingenbewaring.jpg

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie maakte op vrijdag 13 september 2013 bekend minder gezinnen in vreemdelingenbewaring te zullen plaatsen. De kinderen die met hun ouders op Schiphol aankomen, kunnen echter nog steeds weken in grensdetentie worden geplaatst. Detentie is zeer schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen, is duur, niet humaan en in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag. Defence for Children pleit dan ook voor een directe stop op het detineren van kinderen.


Geen warm onthaal maar een grijze cel
In Nederland wacht asielzoekende en migrerende kinderen niet altijd de veilige omgeving waar zij recht op hebben. In 2012 verbleven 70 kinderen die zonder hun ouders naar Nederland kwamen en 352 kinderen in gezinnen in een cel in Nederland. Wanneer gezinnen op Schiphol aankomen, kunnen zij nog voordat is beoordeeld of zij in aanmerking komen voor bescherming in Nederland in grensdetentie worden geplaatst. Kinderen die het land moeten verlaten kunnen voor maximaal veertien dagen in vreemdelingenbewaring worden gezet. Ook alleenstaande minderjarige vreemdelingen (kinderen die zonder hun ouders naar Nederland komen) kunnen nog steeds maanden in de cel worden gezet omdat zij bijvoorbeeld eerder uit de opvang zijn weggelopen. 

Via Schiphol naar de cel, via land naar een asielzoekerscentrum
Staatssecretaris Teeven, van Veiligheid en Justitie, zegt in zijn brief toe dat hij het beleid voor de vreemdelingenbewaring van gezinnen zal wijzigen. Zij worden niet meer in bewaring gesteld, tenzij zich eerder aan het toezicht hebben onttrokken. Voor gezinnen die via Schiphol, Nederland binnenkomen en asiel aanvragen, blijft het beleid ongewijzigd. Zij kunnen nog steeds weken in de cel worden gezet. Wanneer een gezin over land aankomt en niet via luchthaven Schiphol, worden zij echter niet vast gezet, maar mogen zij hun aanvraag in vrijheid afwachten in een asielzoekerscentrum. Defence for Children acht het onaanvaardbaar dat kinderen die met hun ouders op de luchthaven aankomen anders worden behandeld dat kinderen die over land Nederland binnenkomen. Dit is in strijd met het non-discriminatiebeginsel zoals dit in artikel 2 van het VN-Kinderrechtenverdrag is verwoord.

"Ik zou verbieden de deur op slot te doen"

Kinderen hun vrijheid ontnemen staat op gespannen voet met artikel 37 van het VN-Kinderrechtenverdrag, waarin staat dat detentie van kinderen pas als uiterste maatregel en voor de korst mogelijke duur mag worden toegepast. Het is een beleidskeuze om het kind wel of niet in detentie te plaatsen. De detentielocaties zijn gevangenissen. De gezinnen verblijven ongeveer dertien uur per etmaal in een afgesloten cel. De kinderen zijn er bang en voelen zich niet veilig. Ouders en kinderen ontwikkelen er psychische klachten. Zeer zorgelijk voor de ontwikkeling van de kinderen is dat hun ouders hen niet kunnen beschermen tegen de angsten die de detentie oproept. Tijdens de gehoren van de ouders in de asielprocedure zijn de kinderen hier vaak bij omdat er geen aparte voorzieningen voor hen zijn. Het is de vraag of ouders naar waarheid en volledig kunnen verklaren over mogelijke trauma's en mishandelingen wanneer hun kinderen hierbij aanwezig zijn. Ouders die hun kinderen willen beschermen tegen dit soort traumatiserende kennis, lopen de kans onterecht afgewezen te worden in hun asielprocedure.

'Ik zou verbieden de deur op slot te doen'. een meisje van 14 jaar vanuit het detentiecentrum, in antwoord op de vraag 'Wat zou je doen als je de baas van het detentiecentrum was? '

Coalitie Geen Kind in de Cel zet de strijd voort 

Voorbeelden uit de hele wereld tonen aan dat detentie niet nodig maar wel duur is. Er zijn alternatieven die minder kosten, meer vrijwillige terugkeer realiseren en kinderen en ouders in hun recht laten. Samen met de Coalitie Geen Kind in de Cel (bestaande uit Amnesty International, Defence for Children, INLIA, Kerk in Actie, Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt, Stichting Kinderpostzegels Nederland en UNICEF Nederland) zal Defence for Children de strijd voortzetten zodat kinderen kunnen opgroeien in een omgeving van geluk, liefde en begrip in plaats van een grijze cel.

Meer informatie
Lees hier de brief van staatssecretaris Teeven over vreemdelingenbeleid d.d. 13 september 2013.

Ga voor meer informatie over de Coalitie Geen Kind in de cel naar: www.geenkindindecel.nl.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg