© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Geen alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de cel!

15 juli 2009


De coalitie 'Kinderen horen niet in vreemdelingenbewaring' is met een follow-up campagne gestart omdat alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Nederland nog altijd in de cel belanden om het enkele feit dat ze illegaal in Nederland zijn. Dat kan niet, zo vinden alle mensenrechten- en vluchtelingenorganisaties in Nederland. Ook vanuit internationale hoek is er veel kritiek op dit beleid, onder meer geuit door de Europese mensenrechtencommissaris, Thomas Hammarberg en het VN-Comité voor de Rechten van het Kind.


Namens de coalitie is Defence for Children is samen met Amnesty en de belangenorganisatie Samah bij nagenoeg alle woordvoerders vreemdelingenbeleid in de Tweede Kamer geweest om dit probleem opnieuw onder de aandacht te brengen. Ook zijn we in gesprek met het ministerie van Justitie en met de voogdij-instelling Nidos. In september staat er een overleg in de Tweede Kamer gepland over vreemdelingenbewaring. We hopen dat er dan korte metten gemaakt gaat worden met deze kinderrechtenschending.


Kinderen die zonder ouders zijn gevlucht zijn immers driedubbel kwetsbaar: als kind, als migrant of vluchteling en als kind zonder ouders. Zowel voor asielzoekerskinderen als voor kinderen zonder ouders biedt het Kinderrechtenverdrag recht op bijzondere bescherming. Deze jongeren moeten dus 'voorgetrokken' in plaats van in de cel gezet worden.


  • Lees hier het laatste standpunt van de coalitie Kinderen horen niet in vreemdelingenbewaring.
  • Luister hier naar de uitzending over vreemdelingenbewaring op 5 juli 2009 bij Llink.

Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg