© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Gemeenten schieten tekort in aanpak mensenhandel

9 november 2017


make up meisje gesneden.jpg

Nederlandse gemeenten laten het te vaak afweten bij de aanpak van mensenhandel. Dat zegt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in de Tiende rapportage mensenhandel, die op 9 november is verschenen. Ruim 95 procent van de gemeenten geeft aan geen specifiek beleid over mensenhandel te hebben. Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer-Vermeulen vindt dat gemeenten een actieve rol moeten spelen bij de aanpak van mensenhandel, onder andere door lokaal beleid te ontwikkelen. Defence for Children - ECPAT onderschrijft het rapport van de Nationaal Rapporteur en vindt dat de nieuwe regering in de aangekondigde versterkte aanpak van mensenhandel ook de rol van gemeenten mee moet nemen.


Preventie mensenhandel gericht op meisjes en jongens

Preventie is nodig om het aantal slachtoffers naar beneden te krijgen, bijvoorbeeld via het signaleren en onderzoeken van seksueel geweld tegen kinderen, en met name meisjes, Deze zijn extra kwetsbaar en verdienen dat de overheid landelijk en op gemeenteniveau zich extra voor hen inzet. Recent onderzoek (mei 2017) over de aard en omvang van jongensslachtoffers van mensenhandel signaleert een verschil tussen de behoeften van jongensslachtoffers en de beschikbare hulp en ondersteuning. Bovendien worden ze minder snel (h)erkend bijvoorbeeld omdat zich niet als slachtoffer zien en het voor professionals niet altijd vanzelfsprekend is om met ze te praten over hun seksualiteit. Defence for Children-ECPAT vindt dat er specifiek aandacht moet zijn meisjes zowel als jongens.


Opsporing en vervolging van klanten van minderjarigen en mensenhandelaren

Sinds 2015 zet het OM actief in op het vervolgen van klanten die seks kopen van minderjarigen en gelden uniforme strafeisen met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf als uitgangspunt. In deze zaken kan ook sprake zijn van mensenhandel, bijvoorbeeld als een derde profiteert van de prostitutie van een minderjarige die dan zowel slachtoffer is van de mensenhandelaar als van de betalende klant. Defence for Children-ECPAT vindt dat met het oog op door de regering aangekondigde versterkte aanpak van mensenhandel, geleerd moet worden van de tot nu toe gebruikte opsporingsmethoden- en vervolgingsstrategieėn en de effecten daarvan op de rechtspraak.

Kindvriendelijke verblijfsregeling buitenlandse minderjarige slachtoffers mensenhandel

Eerder deden UNICEF, Defence for Children-ECPAT en CKM al een oproep aan de minister van Veiligheid en Justitie om te komen tot een Rijksbrede Aanpak voor een betere bescherming van buitenlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel en een geļntegreerde kindvriendelijke verblijfsregeling voor hen. Dit was onder anderen vanwege het aantal verdwijningen van AMV’s uit de beschermde opvang. Sinds 2014 hebben jaarlijks slechts tien kinderen gebruik gemaakt van de B8/3 verblijfsregeling, terwijl in dezelfde periode gemiddeld tachtig AMV’s per jaar werden opgevangen als mogelijk slachtoffer mensenhandel. Een verklaring hiervoor is dat de verblijfsregeling mensenhandel kinderen te veel onzekerheid geeft en te weinig bescherming biedt. Defence for Children-ECPAT is verheugd dat de Nationaal Rapporteur vindt dat onderzoek gedaan moet worden naar de verdwijningen van AMV’s en pleit voor een geļntegreerde kindvriendelijke verblijfsregeling voor buitenlandse minderjarige slachtoffers van mensenhandel.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg