Scroll down

Alternate Text

Lid Raad van Toezicht

Een wereld in beweging, met kinderen die in de knel zitten of dreigen te raken, vraagt om een internationaal opererende belangenbehartiger die zowel deskundig als gepassioneerd is. Dat is Defence for Children. 

Over de organisatie

Met onze juridische expertise, die ons onderscheidt van andere organisaties die voor kinderen opkomen, behartigen wij de belangen van kinderen en jongeren op verschillende niveaus. Als juridisch hulpverlener en adviseur staan we hen individueel of als groep bij. Indien noodzakelijk wordt nader onderzoek verricht. Als lobbyist en pleitbezorger streven we ernaar dat hun rechten in wetten en regels verankerd worden. Steeds is het VN-kinderrechtenverdrag daarbij ons uitgangspunt. Onze focus is altijd het belang van het kind. Ons werk doen wij in Nederland maar ook in diverse landen wereldwijd via de wereldwijde netwerken van Defence for Children International en ECPAT International (ending the sexual exploitation of children). In Nederland werken Defence for Children en ECPAT samen als een organisatie onder de naam Defence for Children.

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden en vergadert minimaal vier keer per jaar. De RvT houdt toezicht op:

-     de algemene gang van zaken binnen Defence for Children;

-     de verwezenlijking van de doelstellingen van Defence for Children;

-     het functioneren van de bestuurder.

Daarnaast dient de RvT de bestuurder gevraagd en ongevraagd van advies en fungeert zij als klankbord.

Over de vacature

Vanwege het aangekondigde vertrek per september 2019 van één van de leden van de RvT is Defence for Children op zoek naar een nieuw lid. Het nieuwe lid is tevens lid van de remuneratiecommissie. Het is een onbezoldigde functie. De tijdsbesteding is ongeveer twee dagdelen per maand.

De RvT is al divers samengesteld wat betreft kennis, ervaring en leeftijd. Defence for Children vraagt met nadruk aan kandidaten met een migratieachtergrond om te solliciteren, om ook op dat vlak de diversiteit te versterken.

Wij zijn op zoek naar kandidaten die zich in de volgende aspecten goed herkennen en vanuit hun expertise de organisatie willen helpen zich verder te ontwikkelen:

-     affiniteit met de missie en visie van Defence for Children;

-     in het bijzonder ervaring met en kennis van het jeugdbeleid en jeugdhulp;

-     algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;

-     integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;

-     inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als onze stichting stellen;

-     beschikt over een relevant netwerk;

-     enthousiaste teamspeler;

-     voldoende beschikbaarheid om functie te kunnen vervullen; ongeveer 2 dagdelen per maand.

Bekijk het volledige profiel ‘Lid Raad van Toezicht Defence for Children’ 

Reageren

Nadere informatie kunt u inwinnen bij de plaatsvervangend bestuurder: drs. M.E. Blaak op: 071-5160980.

Graag verzoeken wij u voor 17 juni 2019 middels een gemotiveerde brief en Curriculum Vitae te reageren. U kunt deze per e-mail versturen aan m.vandepavert@defenceforchildren.nl

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee