Scroll down

Alternate Text

Vacature: creatieve en gedreven jurist voor de Nederlandse en Europese Kinderrechtenhelpdesk

(32 uur per week)

Een wereld in beweging, met kinderen die in de knel zitten of dreigen te raken, vraagt om een internationaal opererende belangenbehartiger die zowel deskundig als gepassioneerd is. Dat is Defence for Children.

Over de organisatie

Met onze juridische expertise behartigen wij de belangen van kinderen en jongeren op verschillende niveaus. Als juridisch hulpverlener en adviseur staan we hen individueel of als groep bij. Hiermee onderscheiden wij ons van andere kinderrechtenorganisaties. Als pleitbezorger streven wij ernaar dat de rechten van kinderen in wetgeving en beleid verankerd worden. Het VN-Kinderrechtenverdrag is daarbij ons uitgangspunt, met als aandachtsgebieden: jeugdhulp, kinderen in armoede, onderwijs, jeugdstrafrecht, migratie, seksuele uitbuiting en meisjesrechten. Onze focus is altijd het belang van het kind. Ons werk doen wij in Nederland maar ook in diverse landen wereldwijd via de netwerken van Defence for Children International en ECPAT International. In Nederland werken Defence for Children en ECPAT samen als één organisatie onder de naam Defence for Children. Defence for Children Nederland heeft 35 medewerkers.

Juridische hulp in Nederland en Europa

Voor de Kinderrechtenhelpdesk migratie zoeken wij versterking van een creatieve en gedreven jurist. Het team Kinderrechten en Migratie telt zes (parttime) medewerkers. Op de Kinderrechtenhelpdesk migratie werken drie juristen die jaarlijks ongeveer 650 zaken in Nederland behandelen waarbij de rechten van kinderen in het migratierecht in het geding zijn. Een kind in de asielprocedure, in een medische procedure, een alleenstaand kind of een geworteld kind dat met uitzetting wordt bedreigd, het zijn allemaal zaken die wij ondersteunen. In ongeveer honderd zaken per jaar schrijven wij ter ondersteuning van de juridische procedure een kinderrechtenrapportage met een uitgebreide analyse van de kinderrechtelijke aspecten van de zaak. We passen het VN-Kinderrechtenverdrag daarmee toe in de praktijk. Vragen worden via telefoon of e-mail gesteld door de kinderen, hun ouders of door advocaten of andere professionals. Een zaak kan met een enkele e-mail afgehandeld zijn, maar het kan ook nodig zijn om dagen vasthoudend te bellen of op te treden als medegemachtigde. De Kinderrechtenhelpdesk is het kloppend hart van Defence for Children. Door kinderen op individueel niveau bij te staan, weten we wat er op collectief niveau verbeterd zou moeten worden om het VN-Kinderrechtenverdrag ook in het migratierecht na te leven. De Kinderrechtenhelpdesk is de basis voor onze pleitbezorging, onderzoeken, proefprocessen en campagnes. 

Met financiële steun van de Nationale Postcodeloterij zijn wij tevens een Europese Kinderrechtenhelpdesk gestart (childrightshelpdesk.org) om de implementatie van kinderrechten in Europa verder te brengen. Wij werken hierbij intensief samen met tien NGO’s uit verschillende Europese landen die vluchtelingenkinderen bijstaan in juridische procedures. In Griekenland en Italië ondersteunen wij zowel financieel als inhoudelijk een aantal organisaties met bevlogen advocaten en juristen die zich bezighouden met zaken van vluchtelingen- en migrantenkinderen. Ook bekijken wij gezamenlijk waar mogelijkheden liggen voor strategische procedures op zowel nationaal als Europees niveau. Als jurist op de Kinderrechtenhelpdesk zul je naast het werk op de Nederlandse Kinderrechtenhelpdesk een rol vervullen bij het ondersteunen van de zaken en projectcoördinatie op Europees niveau. Hiervoor zal tevens een aantal keer per jaar een dienstreis gemaakt moeten worden.

Taken

 • Zelfstandig behandelen van zaken op de Kinderrechtenhelpdesk; inclusief het schrijven van kinderrechtenrapportages.
 • Begeleiden van stagiaires op de Kinderrechtenhelpdesk.
 • Samenwerken met Europese partners en hen ondersteunen bij individuele en strategische procedures.
 • Geven van voorlichting en trainingen zowel in Nederland als in andere Europese landen.
 • Proactief meedenken bij en schrijven van projectaanvragen en rapportages over de voortgang van projecten.
 • Projectcoördinatie voor de samenwerking met een aantal Europese partners (monitoring activiteiten en financiële voortgang in samenwerking met de financieel projectmanager).
 • (Mede) uitvoeren van alle andere taken binnen het team Kinderrechten en Migratie.

Profiel

 • Een afgeronde master Nederlands Recht met een specialisatie in het migratie- en vreemdelingenrecht, kennis van het internationaal recht, in het bijzonder van het VN-Kinderrechtenverdrag.
 • Minstens een paar jaar ervaring in de juridische begeleiding van asielzoekers.
 • Een creatieve, integere jurist die niet alleen de gebaande paden bewandelt, maar ook zoekt naar mogelijkheden om de rechten van migranten- en vluchtelingenkinderen op een hoger plan te krijgen.
 • Gevoel voor politieke verhoudingen, alert op mogelijkheden om structureel de positie van kinderrechten te verbeteren.
 • Gevoel voor ethiek bij het werken met (kwetsbare) kinderen.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Snel en accuraat werken en goed het werk kunnen plannen en organiseren.
 • Zelfstandig en goed werkend in teamverband.
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
 • Bereidheid om meerdere keren per jaar naar het buitenland (Europa) te reizen.

Wij bieden

 • Een uitdagende en inspirerende baan binnen een professionele kinderrechtenorganisatie.
 • Een prachtige werkomgeving in Het Kinderrechtenhuis te Leiden.
 • Een bruto maandsalaris tussen de Euro 2.844,- en 4.118,-bij een 36-urige werkweek. Daarnaast vindt er
 • twee keer per jaar een uitbetaling plaats van het Individuele Keuzebudget.
 • Goede arbeidsvoorwaarden (CAO Sociaal Werk) en deelname aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Kinderbescherming

Defence for Children voert een actief beschermingsbeleid voor kinderen. Daarom vragen wij van kandidaten bereidheid tot naleving van onze gedragscode en medewerking bij het opvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Reageren

De personeelssamenstelling bij Defence for Children is divers voor wat betreft kennis, ervaring en leeftijd. Wij vragen voor deze functie met nadruk aan kandidaten met een migratieachtergrond en/of een beperking om te solliciteren.

Stuur vóór 23 september 2019 je gemotiveerde brief en Curriculum Vitae per e-mail naar Marja van de Pavert, via: m.vandepavert@defenceforchildren.nl. Telefonische inlichtingen bij Jantine Walst of Sander Schuitemaker (beiden Juridisch Adviseur Kinderrechtenhelpdesk Migratie), via: 071-516 09 80.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee