Scroll down

Alternate Text
News banner

Strijd om eerlijk Kinderpardon nog niet gestreden

De Immigratie- en NaturalisatieDienst (IND) heeft op maandag 14 april 2014 bij de presentatie van haar jaarverslag 2013 bekend gemaakt dat inmiddels aan 675 kinderen en 775 gezinsleden daarvan een Kinderpardon is verleend. Defence for Children blijft zich zorgen maken over de grote groepen gewortelde kinderen die worden uitgesloten van het Kinderpardon.

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie maakte in november 2013 al bekend dat 630 kinderen met 710 gezinsleden een Kinderpardon hadden gehad. De meest recente cijfers van IND laten zien dat er in de bezwaarfase tegen de afwijzingen van de aanvragen voor het Kinderpardon weinig vergunningen zijn verleend. 

Gemeentekinderen zijn ook Rijkskinderen

De Regeling langdurig verblijvende kinderen, zoals het Kinderpardon formeel heet, stelt onder meer als eis dat de kinderen onder Rijkstoezicht moeten hebben gestaan. Ongeveer 300 kinderen en gezinsleden voldoen niet aan deze voorwaarde, ondanks dat ze wel in beeld waren bij gemeenten en hun school. Veelal is dat omdat ze eerder door de overheid op straat werden gezet en dus simpelweg door de overheid zelf uit het zicht zijn gedreven. Dennis was een van de bekende voorbeelden daarvan, hij heeft inmiddels een vergunning. Zijn lotgenoot Shenjun uit Odijk verblijft nog altijd in onzekerheid. Met Defence for Children, hebben ook UNICEF, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Kinderombudsman opgeroepen om deze groep 'gemeentekinderen' ook een Kinderpardon te verlenen.

Het ene gewortelde kind is het andere wél

Het Kinderpardon is nu alleen toegankelijk voor kinderen die asiel hebben aangevraagd. Heel veel in Nederland gewortelde kinderen zonder verblijfsvergunning hebben echter een andere procedure doorlopen, zoals een verzoek om toelating vanwege medische of schrijnende omstandigheden of vanwege het feit dat andere gezinsleden in Nederland wonen. Ook voor deze groep is het dringend nodig dat ze eindelijk te horen gaan krijgen dat ze in Nederland welkom zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat het voor de schade die kinderen oplopen als ze na langdurig verblijf worden uitgezet niet uitmaakt welke procedure de kinderen hebben doorlopen in Nederland. Defence for Children vindt dat ook kinderen zonder asiel-achtergrond een verblijfsvergunning moeten krijgen als ze in Nederland geworteld zijn geraakt. Het gaat om ongeveer 430 kinderen en gezinsleden. 

Langer geworteld is ook geworteld

Ongeveer 190 jongeren die een aanvraag voor het Kinderpardon hebben gedaan, zijn afgewezen omdat ze inmiddels ouder zijn dan 21 jaar. Eerder voerde Defence for Children met veel andere organisaties samen acties voor Wime, die ook te oud was. Hij weet inmiddels dat hij mag blijven. Maar bijvoorbeeld Patricio is nog bang dat hij uitgezet wordt. Defence for Children vindt het onbegrijpelijk dat juist jongeren die langer zijn geworteld in Nederland dan de kinderen die wél onder het Kinderpardon vallen, zijn uitgesloten. 

Kinderen hebben eigen rechten

Defence for Children maakt zich ook zorgen over de ongeveer 120 kinderen die zelf wél aan de regels voor het Kinderpardon voldoen, maar toch geen vergunning krijgen omdat hun ouder niet aan de regels voldoet. Het gaat bijvoorbeeld om een ouder die een strafbaar feit heeft gepleegd of verdacht wordt van mogelijke betrokkenheid bij oorlogsmisdaden. Bij het generaal pardon in 2007 waren deze laatste kinderen aanvankelijk ook uitgesloten maar na een succesvolle actie van het Comité Foute Kinderen Bestaan Niet, konden zij toch een verblijfsvergunning krijgen. Kinderen uitsluiten van rechten vanwege gedragingen van ouders is in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Kinderen hebben eigen rechten.

Een eerlijk kinderpardon

Defence for Children betreurt het dat nog enkele honderden kinderen en een veelvoud daarvan aan vrienden, klasgenoten, sportmaatjes en kennissen door moeten gaan met hun strijd om erkenning van hun rechten. Een eerlijk Kinderpardon vraagt om een oplossing voor álle in Nederland gewortelde kinderen.

De Kinderombudsman onderschrijft de zorgen van Defence for Children en heeft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie opgeroepen om nogmaals naar de afgewezen zaken te kijken met het belang van het kind voorop.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Staatssecretaris past voorwaarde Kinderpardon aan en beoordeelt tientallen zaken opnieuw

Kinderen die in Nederland geboren werden na de asielprocedure van hun ouders komen voortaan ook in aanmerking voor een v…


Lees meer

Ongelijke behandeling rechtgezet: Ljowa en andere kinderen mogen alsnog in Nederland blijven

De staatssecretaris moet opnieuw kijken naar het beleid voor kinderen die onder de Afsluitingsregeling van het Kinderpar…


Lees meer

Amersfoorters lopen protestmars voor met uitzetting bedreigde Ljowa (7)

Vanavond om 19 uur verzamelen veel Amersfoorters, onder wie klasgenootjes, vriendjes en vriendinnetjes van Ljowa (7) zic…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee