Scroll down

Alternate Text
News banner

Position paper kinderrechten in jeugdhulp onvoldoende beschermd

Op 13 april 2018 schreef Defence for Children op verzoek van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport een position paper met het oog op het rondetafelgesprek over de Eerste evaluatie van de Jeugdwet, uitgevoerd door ZonMw.

Uit de evaluatie blijkt dat gemeenten en uitvoerders sinds de transitie hard werken aan de toegang en kwaliteit van de jeugdhulp, maar dat de beoogde transformatie nog altijd uitblijft. Defence for Children beaamt dit en constateert dat de rechten van het kind in de jeugdhulp nog onvoldoende worden beschermd in de Jeugdwet en de uitvoering daarvan. Dat is zorgelijk. Op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag hebben alle kinderen recht op toegang tot passende jeugdhulp wanneer zij dit nodig hebben.

Op basis van het internationale kinderrechtenkader en signalen die zijn binnengekomen bij de Kinderrechtenhelpdesk sinds de inwerkingtreding van de Jeugdwet op 1 januari 2015, vraagt Defence for Children in de position paper in het bijzonder aandacht voor de volgende punten die direct of indirect verband hebben met de Jeugdwet:

  • Onduidelijkheid over beslissing tot jeugdhulp.
  • Passende hulp niet altijd beschikbaar.
  • Geen rechtsbescherming in drangtrajecten.
  • Jongeren in instellingen onvoldoende voorbereid op zelfstandigheid.
  • Onvoldoende waarborgen gesloten jeugdhulp en vrijheidsbeperking.
  • Broertjes en zusjes uit elkaar gehaald na uithuisplaatsing.
  • Oneigenlijk gebruik kinderbeschermingsmaatregelen.
  • Recht op participatie onvoldoende verankerd.
  • Ongedocumenteerde kinderen ongelijk behandeld.

Het rondetafelgesprek over de Eerste evaluatie van de Jeugdwet van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt plaats op 23 april 2018.

Meer informatie:

Position paper kinderrechten in jeugdhulp onvoldoende beschermd.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Evalueer direct aanbestedingsprocedures jeugdhulp

Bij de aanbesteding van jeugdhulp door gemeenten is onvoldoende inzichtelijk op welke wijze gemeenten het belang van het…


Lees meer

Rechtspositie minderjarigen en ouders in drangkader onder druk

Op 25 februari besteedde het programma Reporter op radio 1 aandacht aan ouders die te maken krijgen met ‘’dr…


Lees meer

Aandacht nodig voor kind met licht verstandelijke beperking

Kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben recht op bijzondere zorg. Onderzoek van de Hogeschool L…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee