© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png


 


Kinderbescherming moet ondersteuning aanbieden aan 'illegale' gezinnen

Kinderbescherming moet ondersteuning bieden aan 'illegale' gezinnen

12 oktober 2010


Voorkant Right okt 2010.jpg

Hoogleraar jeugdrecht Mariëlle Bruning roept de Raad voor de Kinderbescherming op om kind én ouders te ondersteunen als zij op straat te komen staan. En dus niet, zoals nu gebeurt, kind en ouders te scheiden en alleen het kind op te laten vangen. Dit is ook in strijd met het Kinderrechtenverdrag: kinderen mogen in beginsel niet worden gescheiden van hun ouders en zij hebben recht op een 'adequate levensstandaard', daar horen in ieder geval onderdak, kleding en eten bij. U leest hier meer over in het nieuwe nummer van Right! Tijdschrift voor de Rechten van het Kind.

Daarin onder meer ook aandacht voor de discussie rond jongensbesnijdenis. Hierbij spelen tot nu toe met name medische en religieuze argumenten een rol. Right! betrekt de kinderrechten erbij en concludeert dat vanwege de onomkeerbaarheid van de ingreep, besnijdenis op latere leeftijd meer in lijn is met het recht van het kind om zelf te beschikken over zijn lichaam en met het recht om zelf te besluiten zich al dan niet aan te sluiten bij een bepaalde godsdienst. Verder een evaluatie van een nieuwe methode in het jeugdstrafrecht: de gedragsbeïnvloedende maatregel. Hoe kijken betrokkenen, inclusief de jongere zelf, na twee en een half jaar aan tegen deze nieuwe sanctie? Daarnaast een breed scala aan onderwerpen in verschillende rubrieken als Nieuws, Juridisch en Overheid en weer enkele prikkelende columns, zoals die van Carrie.Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws
en lees de gratis nieuwsbrief.

MELD U AANTweets


Defence for Children wordt gesteund door

NPL logo 2013 .png ministerie.png Plan.jpg kinderpostzegels.png Unicef_logo_pos_payoff.jpg ministerie2.png Save the Children logo vierkant 2.jpg logo daphne.jpg tellme_03.jpg logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Right Anbi